Egzamin na prawo jazdy w UK

EGZAMIN TEORETYCZNY

OFICJALNE POLSKO -ANGIELSKIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Do egzaminu teoretycznego kandydat przygotowuje się we własnym zakresie z zatwierdzonych przez DVSA (urząd odpowiedzialny za egzaminy w UK) materiałów szkoleniowych, które nabędziesz tutaj.

STRUKTURA TESTU TEORETYCZNEGO

I CZĘŚĆ EGZAMINU TEORETYCZNEGO – TEST WIELOKROTNEGO WYBORU (MULTIPLE CHOICE QUESTION TEST

Test składający się z 50 pytań, na które musisz udzielić odpowiedzi w ciągu 57 minut. Możesz popełnić maksymalnie 7 błędów, aby zdać pierwszą część egzaminu.

II TEST NA DOSTRZEGANIE ZAGROŻEŃ – HAZARD PERCEPTION TEST

Sprawdza refleks i spostrzegawczość egzaminowanego na zagrożenia zarejestrowane w 14 krótkich filmach ze scenami z prawdziwych dróg, z jakimi może się spotkać kierowca. Zadaniem zdającego jest jak najwcześniejsze zidentyfikowanie sytuacji, które mogą doprowadzić do wypadku drogowego (na egzaminie do zidentyfikowania jest 15 zagrożeń znajdujących się w 14 klipach -jeden klip będzie zawierał 2 zagrożenia do zaznaczenia, pozostałe 13 po jednym).

Musisz uzyskać 44 na 75 możliwych do zdobycia punktów, aby zdać drugą część egzaminu.

POZYTYWNY WYNIK EGZAMINU TEORETYCZNEGO

O tym czy zdałeś egzamin zostaniesz poinformowany przez pracownika ośrodka egzaminacyjnego po około 10 minutach od zakończenia testu.

ABY ZDAĆ EGZAMIN TEORETYCZNY MUSISZ ZAKOŃCZYĆ POZYTYWNYM WYNIKIEM OBIE CZĘŚCI TESTU I UZUSKAĆ PRZYNAJMNIEJ:

  • 43 na 50 możliwych do zdobycia punktów z testu wielokrotnego wyboru,
  • 44 na 75 możliwych do zdobycia punktów z testu na dostrzeganie zagrożeń.

REZERWACJA EGZAMINU TEORETYCZNEGO

Swój egzamin teoretyczny za pośrednictwem polskojęzycznego formularza zarezerwujesz tutaj

EGZAMIN PRAKTYCZNY

JĘZYK

Od 07.04.2014 egzaminy na prawo jazdy (zarówno teoretyczny jak i praktyczny) w Anglii, Walii i Szkocji można zdawać wyłącznie w języku angielskim i walijskim.

Egzaminy po polsku można zdawać w dalszym ciągu w Irlandii Północnej.

TEST

Czas trwania testu praktycznego to około 40 minut.

BADANIE WZROKU

Przed egzaminem należy odczytać tablice rejestracyjne z odległości 20 metrów (jeśli nosisz okulary lub szkła kontaktowe musisz je mieć na egzaminie).

PYTANIA TYPU „POWIEDZ MI, POKAŻ ME” (SHOW ME, TELL ME QUESTIONS)

Po badaniu wzroku egzaminator zada ci dwa 2 pytania dotyczące bezpiecznej eksploatacji pojazdu. Wszystkie pytania znajdziesz w książce lub na CD ROM "Testy na prawo jazdy w UK -samochody osobowe").

MANEWR

W czasie egzaminu zostaniesz poproszony o wykonanie jednego manewru cofania (np. zawracanie po łuku) plus ewentualnie o manewr awaryjnego hamowania.

ABY ZDAĆ EGZAMIN...

Nie możesz popełnić więcej niż 15 drobnych błędów, z tym że jeden poważny błąd powoduje niezdanie egzaminu.

PO ZDANYM EGZAMINIE...

Egzaminator wystawi Ci zaświadczenie uprawniające do kierowania pojazdem bez nadzoru.

Oddaj swoje tymczasowe prawo jazdy egzaminatorowi (zarówno plastykową część ze zdjęciem jak i jego papierową część). Pełne brytyjskie prawo jazdy zostanie wysłane do Ciebie pocztą na adres znajdujący się na tymczasowym prawi jazdy (lub ten, który podałeś egzaminatorowi, jeśli się zmieniał) w ciągu około 3 tygodni (nic Cię to nie kosztuje).

JEŚLI NIE ZDAŁEŚ...

Poproś egzaminatora o omówienie wszystkiego co działo się podczas egzaminu, aby w przyszłości nie popełnić tych samych błędów.

Do następnego egzaminu możesz podejść po upływie 10 dni roboczych.

Potrzebujesz szybkiego terminu egzaminu praktycznego?

Egzamin praktyczny (w bardzo szybkim terminie) zarezerwujesz tutaj.